Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı

TARİHÇE

Genel Bilgiler
17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulmasından sonra, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 9 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi çalışmalarına başlamıştır.
Merkez Kütüphanemizde Daire Başkanı'nın yanı sıra, 2 Şube Müdürü, 4 Kütüphaneci, 3 Bilgisayar İşletmeni ve 3 Memur , 1 İdari Büro Görevlisi, 1 Temizlik İşleri Görevlisi olmak üzere toplam 15 personel görev yapmaktadır.
Kütüphanemiz Kitaplık, Okuyucu ve Dinlenme Salonlarından oluşan 2000 m2’lik fiziki kullanım alanı ile kullanıcılarına hizmet vermektedir.
Merkez Kütüphanemizde kullanıcı hizmetleri için internet bağlantılı 25 adet bilgisayar, 1 adet fotokopi makinesi ve basılı kaynakları bilgisayar ortamına aktaran çözünürlüğü yüksek kapsamlı bir tarayıcı hizmete sunulmuştur.
Merkez Kütüphane, Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personele kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz dışından gelen araştırmacılar da sunulan hizmetlerden izin almak şartıyla kütüphane içinde yararlanabilmektedirler.
Merkez Kütüphanemiz, kuruluş esnasında sadece 7.000 adet kitap ile hizmete başlamışsa da, şu anda koleksiyonumuzda 60.290 Adet Basılı Kitap, 455.393 Adet Elektronik Kitap, 48.135 Adet Elektronik Dergi, 5.940.000 Adet Elektronik Tez, 1174 Adet Süreli Yayın ve 54 adet Veri Tabanımız yer almaktadır.
Kullanıcıların, YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane kataloğunu taramaları ve online veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür. Ayrıca görme engelli kullanıcıların da kütüphaneden faydalanabilmeleri için sesli kitaplar mevcuttur.
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza bağlı dokuz birim kütüphanesi mevcut olup; İlahiyat Fakültesi 'nde 26.247 Adet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 5.545 Adet, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2.575 Adet, Sağlık Yüksekokulu' nda 1.761 Adet, Sungurlu MYO' nda 1.534 Adet, Osmancık MYO'
nda 2.100 Adet, İskilip MYO' nda 405 Adet, Alaca Avni Çelik MYO' nda 1.238 Adet, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 1.992 Adet ve Tıp Fakültesi’nde 1.006 Adet yayın olmak üzere toplamda Hitit Üniversitesi Kütüphanelerinin basılı kaynak sayısı 101.587 Adet’e ulaşmıştır.
Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplar, LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.