Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı

GENEL KURALLAR


-  Kütüphane içinde cep telefonları kapalı tutulmalıdır.

-  Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.

-  Kütüphanede sigara içilmez.

-  Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaz.

-  Kütüphaneden izinsiz kitap dışarı çıkarılamaz.

-  Kütüphane düzeni değiştirilemez.

-  Salonlarda kullanılan materyaller bulunduğu salon dışına çıkarılamaz. (ödünç alınanlar hariç!)

-  Kütüphaneye palto veya kabanla girilmez.