Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Turnitin Veritabanı Erişime Açılmıştır...

Turnitin Veritabanı öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.  Veritabanına Ulaşmak için Tıklayınız...